English

ěkonomi

Produksjonsbudsjett

Produksjonsbudsjettet er et viktig styringsverktøy som er delt opp i prosjektets kostnader og inntekter. Budsjettet bestemmer hvilke økonomiske ressurser som er nødvendige og tilgjengelige, og hvordan disse skal fordeles og tjenes inn. Produksjonsbudsjettet er viktig fordi man her må bestemme hvilke alternativer som skal prioriteres. Ut ifra økonomisk status må prioriteringer settes både med tanke på kunstneriske valg, administrative ressurser og antall involverte i prosjektet.


 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=430